Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Dịch Vụ
SP/ DV chính:
Mua bán - cho thuê Cầu Trục - Pa Lăng các loạ ...
Năm thành lập:
2009
Số nhân viên:
Từ 5 - 10 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Trung
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ms Nga
Tel: 0905 851 252
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Vũ
Hotline
0905 552 975 - 0935 552 975

Ms Nga
Hotline - 0905 851 252

Cẩu tháp

Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Cẩu tháp

Cẩu trục tháp

Cẩu trục tháp
Cẩu trục tháp
Cẩu trục tháp
Cẩu trục tháp
Cẩu trục tháp
Cẩu trục tháp
Cẩu trục tháp
Cẩu trục tháp

Cần trục tháp

Cần trục tháp
Cần trục tháp
Cần trục tháp
Cần trục tháp
Cần trục tháp
Cần trục tháp
Cần trục tháp
Cần trục tháp

Vận thăng

Vận thăng
Vận thăng
Vận thăng
Vận thăng
Vận thăng
Vận thăng
Vận thăng
Vận thăng

Dịch vụ lắp đặt - tháo dỡ

dich vụ lắp đặt - tháo dỡ
dich vụ lắp đặt - tháo d...
dich vụ lắp đặt - tháo dỡ
dich vụ lắp đặt - tháo d...
dich vụ lắp đặt - tháo dỡ
dich vụ lắp đặt - tháo d...
dich vụ lắp đặt - tháo dỡ
dich vụ lắp đặt - tháo d...
dich vụ lắp đặt - tháo dỡ
dich vụ lắp đặt - tháo d...
dich vụ lắp đặt - tháo dỡ
dich vụ lắp đặt - tháo d...